האלבום!! הוא בידי! ההשקה ב19.3 בתמונע

האלבום של סמדר רונן