בהופעה של שולי רנד עם גיטרה מיוחדת

הגיטרה היא של Bunting Guitars