הופעה של סודהפ'אנק

הופעה של הרכב הארועים סודהפ'אנק SodaFunk